Năng lực

Năng lực con người

 

nang-luc-cn-01

nang-luc-cn-02

 

STT Tên máy Số Lượng Hãng sản xuất Xuất xứ
1 Máy phay CNC 2 HOWA JAPAN
2 Máy phay CNC 2 SIZUKA JAPAN
3 Máy phay CNC 2 ROKUROKU JAPAN
4 Máy phay CNC 2 MORI SEIKI JAPAN
5 Máy tiện CNC 4 WASINO JAPAN
6 Máy tiện CNC 2 MORI SEIKI JAPAN
7 Máy tiện CNC 2 HITACHI SEIKI JAPAN
8 Máy cắt dây 2 Gold Sun CHINA
9 Máy tiện cơ 2 MORI SEIKI JAPAN
10 Máy tiện cơ 1 MORI SEIKI JAPAN
11 Máy tiện cơ 1 TAKISAWA JAPAN
12 Máy phay cơ 4 MORI SEIKI JAPAN
13 Máy mài phẳng 2 HITACHI JAPAN
14 Mái mài tròn 2 JONE SHIPMENT ENGLAND
15 Máy khoan 6 OKUMA JAPAN
16 Máy ép 2 AMADA JAPAN
17 Máy cưa 2 AMADA JAPAN
18 Máy hàn 30   JAPAN
19 Máy chấn CNC 2 AMADA JAPAN
20 Máy đột 160 tấn 1 KOMATSU JAPAN
21 Máy đột 110 tấn 1 KOMATSU JAPAN
22 Máy đột  40 tấn 1 KOMATSU JAPAN
23 Máy đột 16 tấn 1 KOMATSU JAPAN
24 Máy Taro 4   JAPAN
25 Máy trải via 2   JAPAN
26 Máy phát điện 1 HITACHI SEIKI JAPAN
27 Máy nén khí 1 MORI SEIKI JAPAN
  84